Den unikke behandlingsform

Elastic Movement Therapy

Elastic Movement Therapy er en unik fusion af “Hands on” behandling, personlig træning & coaching værktøjer i ét, hvilket gør, at det skaber effektive og langvarige resultater. EMT giver dig en bevidsthed om dine spændinger i kroppen, og hjælper dig med at nulstille kroppen og forebygger at spændingsniveauet bygges op, så du undgår smerter og ubehag.

Hvad får du ud af behandlingen?

Elastic Movement Therapy Mobilitetsbehandlinger hjælper dig med at nulstille kroppen og genskabe dens bevægelser & elasticitet – du vil opnå færre smerter – bedre bevægelighed – optimeret styrke – færre spændinger – bedre restitution & søvn – og ikke mindst; følelsen af at have det bedre og føle dig yngre.

Hvordan foregår behandlingen?

EMT Mobilitet Behandlingen  varer ca 60 minutter og vil enten fokusere på at løsne og skabe bevægelse i hele kroppen, eller at fokusere mere specifikt på et problemområde. Der vil dog altid blive fokuseret på helhed og sammenhænge, og ikke på et “quick fix”.

Under dit EMT behandlingsforløb, udvikler du en plan for dine behov, sammen med din EMT behandler, og dette vil næsten altid være en kombination af behandling på briks og specialdesignede hjemmeøvelser. EMT fokuserer på helhed, og på at give en fornemmelse af årsagssammenhænge, hvilket giver dig en langt bedre mulighed for at undgå, at problemerne opstår igen. Da hovedfokus under EMT behandlingen er aktiv bevægelse på briksen, forgår EMT teknikkerne med bevægeligt tøj, eller træningstøj på.

EMT Mobilitetsbehandlingerne giver dig en god fornemmelse for,  hvordan din krop hænger sammen, og hvor fokus er på helheden. Målet er, at du opnår en bedre ejerskabsfornemmelse over din krop, og dermed får nemmere ved at navigere i egen krop og egen sundhed. 

EMT / Elastic Movement Therapy

Den unikke behandlingsform

Elastic Movement Therapy er en unik fusion af “Hands on” behandling, personlig træning & coaching værktøjer i ét, hvilket gør, at det skaber effektive og langvarige resultater. EMT giver dig en bevidsthed om dine spændinger i kroppen, og hjælper dig med at nulstille kroppen og forebygger at spændingsniveauet bygges op, så du undgår smerter og ubehag.

Hvor mange EMT behandlinger er anbefalet?

Vi anbefaler at du investerer i de 3 første behandlingsgange, med ca 1 uges mellemrum, for at kickstarte din krop. Derudover vil du som oftes instrueres i specialtilpassede hjemmeøvelser, som øger effekten af dine behandlinger.

Efter 3 EMT behandlinger, bør du have en mærkbar effekt af behandlingen, og der evaluerer vi dit videre forløb. Da behandlingsteknikkerne er effektive vil nogen opleve meget effekt efter kun 3 gange, men vi anbefaler at du investerer i jævnlige besøg hos din EMT behandler. Dette vil optimere din investering markant, og sandsynligheden er, afhængig af den målsætning du kommer ind med fra start, at du opnår gode og langvarige resultater.

Hvorfor er EMT en unik behandlingsmetode?

EMT; konceptet hvor videnskab møder kreativitet.

På den ene side understøttes EMT af nyere forskning, som er med til at videreudvikle og styrke konceptet. EMT er under konstant udvikling i takt med, at der kommer relevant forskning, som påvirker hvordan konceptet former sig.

På den anden side, er vi alle sammen født med en krop, som er et stykke kunst, der er unikt. De aktive EMT teknikker kan magisk og kraftfuldt modellere dig, så længe du er med i processen – hvilket gør EMT teknikkerne helt anderledes end alt andet du har prøvet.

Hovedformålet er at give dig redskaber, så du kan mærke din egen krop, dit eget liv og blive herre over egne valg – og leve derefter.

Kontakt mig